4meiOverlay

18 april 2019

Op donderdag 18 april presenteerden studenten van ROC Friese Poort in Emmeloord het eerste exemplaar van het 4FREE Magazine 2019 aan onder meer wethouder Uitdewilligen. De studenten vormden dit jaar de jongerenredactie voor het magazine.

Het komende jaar start het Nationaal Comité 4 en 5 mei een aantal bijzondere projecten in het mbo. Om jongeren in het mbo te laten nadenken over het gedachtengoed van 4 en 5 mei brengt het comité een magazine uit en biedt het een daarbij behorende digitale leeromgeving aan.  Het magazine is tijdens een zogeheten Vrijheidsmaaltijd, georganiseerd door studenten van ROC Friese Poort, in Emmeloord gepresenteerd. Naast wethouder Uitdewilligen, bewoners en ondernemers namen ruim 350 eerstejaars studenten deel aan de Vrijheidsmaaltijd in Emmeloord, waarbij ze met elkaar spraken over de thema’s vrijheid en onvrijheid. 

De maaltijd startte met het overhandigen van het eerste exemplaar van het 4FREE Magazine door de studenten aan de wethouder en aan de directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Jan van Kooten. Het magazine is gemaakt door en voor mbo-studenten en behandelt thema’s op het gebied van burgerschap, herdenken en vieren. 4FREE Magazine wordt verspreid op alle mbo-scholen in Nederland in een oplage van 60.000 exemplaren.

Educatie over thema’s 4 en 5 mei
Het Nationaal Comité maakt lesmateriaal voor verschillende leeftijdscategorieën over 4 en 5 mei, oorlog en vrijheid. Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool is het 4 en 5 mei Denkboek ontwikkeld, waarvan ook een speciale editie beschikbaar is voor het Caribische deel van het koninkrijk. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen zich verdiepen in de oorlogsverhalen uit hun eigen omgeving door mee te doen aan het project Adopteer een monument.