4meiOverlay

Tamar de Waal schrijft essay over het belang van burgerschap


6 februari 2019

Omdat het Nationaal Comité 4 en 5 mei naast het geschiedenisonderwijs ook via het vak burgerschap aandacht vraagt voor herdenken en vieren, heeft het comité aan rechtsfilosoof Tamar de Waal gevraagd haar licht te laten schijnen over wat burgerschap nu eigenlijk inhoudt. 

In haar essay Tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid schetst De Waal welke ideeën, ontwikkelingen en definities er bestaan over juridisch, maatschappelijk en cultureel burgerschap. Daarmee helpt zij ons inzicht te krijgen in wat burgerschap is binnen de liberaal-democratische rechtsstaat, gefundeerd op grond- en mensenrechten die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog kent.

Tamar de Waal is rechtsfilosoof en werkt als universitair docent aan de Erasmus School of Law. Daarnaast is ze voorzitter van Stichting Civic. Haar dissertatie Conditional Belonging rondde ze in 2017 af. 

U kunt het essay gratis downloaden in zowel PDF als EPUB:

Epub

Pdf