4meiOverlay

Sint Johannesga ontvangt Compliment voor een oorlogsmonument


24 april 2018

Het grafmonument voor Richard Jung in Sint Johannesga heeft het Compliment voor een oorlogsmonument 2018 ontvangen. In het gemeentehuis van Opsterlân te Beetsterzwaag ontving Ilse Boersma, directeur van basisschool CBS de Trieme, een sculptuur en 1.000 euro ter ondersteuning van activiteiten bij het monument. 

De provincie Fryslân, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de stichting Erfgoed & Publiek reikten vandaag samen het Compliment voor een oorlogsmonument uit. Juryvoorzitter en loco-commissaris van de Koning in Fryslân, Johannes Kramer: “Basisschool de Trieme brengt het verhaal van Richard Jung verder door leerlingen actief te betrekken bij de invulling van de herdenking bij het monument. De grote betrokkenheid en inzet van de school verdient een compliment.”

De jury heeft de inzendingen beoordeeld op een aantal punten, waaronder de wijze waarop het monument ‘levend’ gehouden wordt. Daarnaast is gekeken hoe het beheer en behoud van het monument georganiseerd is voor nu en de toekomst.

Van het grafmonument voor Richard Jung in Sint Johannesga is een videoportret gemaakt door Omrop Fryslân (zie onderaan dit nieuwsbericht).

Nationale Viering Bevrijding
De provincie Fryslân is in 2018 gastprovincie van de Nationale Viering Bevrijding. De provincie organiseert in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de gemeente Leeuwarden en Stichting Befrijdingsfestival Fryslân een afwisselend programma rondom de 5 mei-lezing door Stine Jensen.

Foto: Sietse de Boer