4meiOverlay

9 februari 2018

De provincie Fryslân telt meer dan 300 oorlogsmonumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog of oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. In aanloop naar de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei reiken de provincie Fryslân en het Nationaal Comité 4 en 5 mei het Compliment voor een oorlogsmonument uit aan het monument dat het meest ‘leeft’ en het best beheerd en behouden wordt. De winnaar ontvangt een kunstwerk en 1.000 euro ter ondersteuning van de activiteiten rondom het monument. 

Erfgoedbeheer

Bent u beheerder van een oorlogsmonument? Heeft uw school een monument geadopteerd? Zet u zich in voor de fysieke instandhouding van een monument? Of draagt u op een andere wijze zorg voor het levend houden van de verhalen achter een oorlogsmonument? Meld uw monument dan nu aan voor Compliment voor een oorlogsmonument. Vertel ons welke plaats het monument inneemt in de gemeenschap en hoe het beheer en behoud is georganiseerd. De vorm waarin u het verhaal vertelt is vrij (geschreven, filmisch of op een andere creatieve wijze).

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op verschillende criteria zoals originaliteit van vorm en inhoud, of het monument op inspirerende wijze levend gehouden wordt en hoe het behoud en beheer is geregeld voor nu en in de toekomst. Daarnaast kijkt de jury naar de beleving van het monument in de omgeving; is er een jaarlijkse herdenking of worden er andere activiteiten rond het monument georganiseerd? Op basis van de inzendingen kiest de jury vijf genomineerden. De verhalen krijgen een plek op de websites www.erfgoedpubliek.nl en www.4en5mei.nl

Aanmelden

Meld uw monument vóór 15 maart 2018 aan via: www.erfgoedpubliek.nl/complimentoorlogsmonument. Voor de procedure, de voorwaarden en overige informatie kunt u ook terecht op deze website. Heeft u vragen? Stuur ons een mail via communicatie@erfgoedpubliek.nl of bel met 058 – 87 00 130.