4meiOverlay

1 december 2017

Tijdens de plenaire sessie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) op 30 november in Bern, is dr. Wichert ten Have voor drie jaar benoemd tot adviseur op het gebied van Holocaust-onderzoek, herdenken en educatie. De IHRA kiest met de benoeming van Ten Have voor een academicus met een grote staat van dienst op het gebied van onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zo was hij onder meer verbonden aan het NIOD, als onderzoeker en voormalig directeur Holocaust- en Genocidestudies.

IHRA

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is opgericht in 1998. Het doel van deze intergouvernementele organisatie is het bewustzijn vergroten over het belang van holocausteducatie, -herdenking en -onderzoek. Het lidmaatschap van de organisatie staat open voor alle democratische landen. Nederland is lid samen met dertig andere landen. Elf landen hebben een waarnemersstatus, daarnaast heeft de IHRA zeven Permanente Internationale Partners waaronder UNESCO en de Raad van Europa.

De Nederlandse delegatie bestaat uit medewerkers van de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken, Anne Frank Stichting, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Joods Cultureel Kwartier, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Meer informatie: www.holocaustremembrance.com