4meiOverlay

23 oktober 2017

Op zaterdag 11 november wordt wederom een bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen georganiseerd in Leerhotel ‘t Klooster te Amersfoort. De dagvoorzitter is Jeroen Overbeek.

Programma 

Tijdens het ochtendprogramma wordt stilgestaan bij het 30-jarig bestaan van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat op 27 november 1987 bij Koninklijk Besluit werd ingesteld. We blikken terug en vooruit. Ook informeren we u graag over het themajaar Verzet in 2018 en presenteren we de resultaten van het onderzoek ‘lokaal herdenken’.

Tijdens het middagprogramma bieden we u verschillende werksessies, colleges en nieuwe inspiratie aan. U kunt een keuze maken uit verschillende activiteiten. Er zijn ook vaste onderdelen binnen dit programma, bijvoorbeeld een bezoek aan de Wereldexpres; de rijdende tentoonstelling van het Indisch Herinneringscentrum, de informatiemarkt of een rondleiding naar het Belgenmonument.

Jaar van Verzet

2018 is het jaar van Verzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtsstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. De meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Waarom ging men in verzet? En wat kunnen we er nog van leren? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 november op: www.4en5mei.nl/11november. Heeft u vragen? Neem contact op met Yvette Mercier of bel naar 020-718 35 17.

Foto: Herdenking Ereveld Loenen