4meiOverlay

20 maart 2017

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ministerie van Defensie met een looptijd van vijf jaar. In het convenant is vastgelegd op welke manier de krijgsmacht bijdraagt aan de organisatie van de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer en voorzitter van het Nationaal Comité Gerdi Verbeet tekenden het convenant op 18 maart in Doorn.  

Defensie helpt het Nationaal Comité al sinds zijn oprichting in 1987, maar nu liggen de afspraken tot 2021 officieel vast. Voor de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam levert de krijgsmacht detachementen voor de erecouloir en de erewacht, geneeskundige verzorging, kranswachten en een muziekkapel.  

Tijdens Bevrijdingsdag stelt Defensie helikopters beschikbaar om artiesten als Ambassadeur van de Vrijheid te verplaatsen naar de Bevrijdingsfestivals. Genisten van de landmacht bouwen ieder jaar een drijvend podium voor het traditionele 5 mei-concert op de Amstel. Volgens voorzitter Gerdi Verbeet is de samenwerking met Defensie van onschatbare waarde voor het Nationaal Comité: “We zijn Defensie bijzonder erkentelijk voor hun niet aflatende steun en inzet bij de herdenking en viering van 4 en 5 mei. ”Vice-admiraal Bauer gaf tijdens de ondertekening aan dat “een vrije samenleving vraagt om onderhoud voor toekomstige generaties. Onze veteranen zijn het zichtbare bewijs dat leven in een vrije, veilige en welvarende samenleving géén vanzelfsprekendheid is. Laten we daarom hun bijzondere en intense verhalen levend houden. Zodat zij die na ons komen nooit de prijs vergeten die onze helden hebben betaald voor onze vrede en veiligheid.”  

In 2019 wordt de samenwerking geëvalueerd.