4meiOverlay

Herziene editie 'De doden tellen'


2 februari 2017

In 2015 publiceerde het Nationaal Comité 4 en 5 mei De doden tellen, over slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Nu verschijnt een tweede, aangevulde druk. De uitgave is geactualiseerd en uitgebreid met drie hoofdstukken. Daarnaast is een kort overzicht van de kransen op de Dam toegevoegd. Voor wie worden de kransen precies gelegd? De drie nieuwe hoofdstukken gaan in op slachtofferaantallen onder drie groepen: Indonesiërs, verzet en psychiatrische patiënten.

Cecile aan de Stegge deed onderzoek naar slachtoffers onder psychiatrische patiënten in Nederland. Ze ontdekte dat er 8738 patiënten stierven in verschillende inrichtingen. Ze werden verwaarloosd door de NSB-besturen van die inrichtingen en stierven als gevolg daarvan. Er werd dus niet goed voor ze gezorgd. “De cijfers leren ons hoe zwak patiënten zijn als ze aan het oog van hun familie zijn onttrokken”, zo vertelt onderzoekster Cecile aan de Stegge.

Ron Habiboe deed onderzoek naar Indonesische slachtoffers. Hij vroeg zich af of er eigenlijk iets bekend was over de aantallen slachtoffers onder de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Indonesië. In een aantal bekende bronnen wist hij 8719 Indonesische slachtoffers te vinden. Dit cijfer is slechts een begin. Habiboe: “mijn onderzoek is naast een eerste inventarisatie een wake-up call voor andere onderzoekers om aan der slag te gaan.”

Tenslotte geeft hoogleraar Ismee Tames, inzicht in verzetslachoffers. Wanneer was iemand een verzetsslachtoffer? Tames: “wat er bijzonder is aan mensen die in verzet zijn gekomen is dat ze íets hebben gedaan.”

Lees hieronder de nieuwe editie. Wilt u een fysiek exemplaar van het onderzoek ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen. 

Foto: Noodgedwongen deden de verpleegsters in april 1945 met behulp van een pomp en zonder zeep de was op Het Groot Graffel, hoewel veel patiënten besmettelijk ziek waren en de inrichting door granaten was geraakt. W.H. Fleming, EEFDE; Bezit van Museumcommissie GGNET, locatie Groot Graffel, Warnsveld