4meiOverlay
Voor vrijheid
-->

Vrijheid centraal bij Nederlands-Duits samenwerkingsproject

20 augustus 2015

In het Duitse Münster vindt op 26 en 27 augustus een evenement plaats onder de titel Voor Vrijheid/Für Freiheit. Dit is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Zentrum für Niederlande-Studien (WWU). Het is het hoogtepunt van een reeks samenwerkingsprojecten in het kader van 70 jaar bevrijding, met als doel internationale kennis en inzichten over het begrip vrijheid te bevorderen. Koning Willem-Alexander bezoekt het evenement op 27 augustus.

Schrijfster Tessa de Loo bijt op 26 augustus het spits af. In het Haus der Niederlande houdt zij een openbare lezing over haar boek De Tweeling. Zij gaat daarbij in op haar eigen familiegeschiedenis met ouders die in het verzet zaten en op het thema vrijheid in haar boeken. Op 27 augustus volgen zo’n honderdvijftig Nederlandse en Duitse scholieren en (Pabo)studenten workshops van de Anne Frank Stichting, het Pressenetzwerk für Jugendthemen en herinneringscentrum Villa ten Hompel. Koning Willem-Alexander zal later in de middag met de scholieren in gesprek gaan. Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, is zeer verheugd over de komst van de Koning. Het belang van de Duits-Nederlandse samenwerking wordt hiermee extra onderstreept.

Aansluitend op de workshops start in Theater Münster een speciale editie van het internationale vrijheidsfestival ‘About Freedom’. Dagvoorzitter Petra Stienen, verbonden aan ‘About Freedom’, leidt het programma. Zij spreekt met diverse mensen, waaronder Rita Süssmuth, voorzitter van de Duitse stuurgroep van het Duits/Nederlands Forum en oud-voorzitter van de Bondsdag.

Gedurende de middag zijn korte - internationale - films te zien over bevrijding toen en leven in vrijheid nu. Wiel Lenders, museumdirecteur, gaat in op het nieuw te bouwen bevrijdingsmuseum in Groesbeek, dat vanuit Duits-Nederlands perspectief ingevuld wordt. Ook is er aandacht voor de grensoverschrijdende samenwerking ‘Liberation Route’. Het geheel wordt omlijst met optredens van onder andere Ming. De Konrad Koselleck Big Band met Ellen ten Damme en Vincent Bijlo speelt delen uit het Concert to end all wars. Ook schrijven zij speciaal voor deze bijeenkomst in Münster nieuwe nummers. Daarbij zoeken de artiesten naar een antwoord op de vraag hoe je de vrijheid waarin we leven kunt gebruiken om mensen blijvend met elkaar te verbinden.

Ontstaansgeschiedenis Voor Vrijheid/Für Freiheit
De Duits-Nederlandse samenwerking is een vervolg op de 5-mei lezing die bondspresident Gauck op Bevrijdingsdag 2012 hield. Hij deed destijds een hartstochtelijk appèl op Nederland en Duitsland samen de verantwoordelijkheid op zich te nemen het begrip vrijheid inhoud te geven.

Voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dit de aanleiding om, mede in het kader van 70 jaar bevrijding, een samenwerking aan te gaan met diverse instellingen in Nederland en Duitsland. Deze samenwerkingsprojecten zijn gebundeld onder de titel Voor Vrijheid/Für Freiheit. Het project bevat een internationaal studieprogramma voor medewerkers van vijfentwintig oorlogs- en verzetsmusea en een uitwisselingsprogramma met directeuren van diezelfde musea. Voor jongeren en scholieren worden diverse activiteiten georganiseerd.

Alle organisaties die hierin samenwerken hebben met elkaar gemeen dat zij de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van die oorlog voor vrijheid en democratie levend willen houden. De intentie van de uitwisseling is om het begrip vrijheid te verdiepen en de uitwisseling van kennis en inzichten op dit terrein in internationaal verband te bevorderen. Het evenement van 26 en 27 augustus wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Blog
Een blog over de Duits-Nederlandse kennisuitwisseling op het gebied van herdenken, vieren en herinneren is te vinden op www.voorvrijheid.eu. Via dit blog wordt wekelijks gerapporteerd over het programma van de Duits-Nederlandse samenwerking in 2015. Ook worden beschouwende stukken over herinneren en vieren gepubliceerd door Duitse en Nederlandse journalisten en publicisten.

Deel deze pagina