4meiOverlay
Nationaal Vrijheidsonderzoek 2012
-->

Schaal WO II onbekend, 4 mei breder beleefd

6 april 2012

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2012 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat er een tegenstelling is tussen het herdenken van alle oorlogsslachtoffers wereldwijd en de kennis die men heeft over de wereldschaal van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog staat met het christendom en het Koninklijk Huis in de top drie van onderwerpen waarover Nederlanders zeggen veel kennis te hebben. Uit het onderzoek blijkt opnieuw dat de kennis die men heeft over de Tweede Wereldoorlog nog steeds redelijk op peil is. Hiaten in kennis blijken er vooral te bestaan rond thema’s als Europa en de West-Europese dictaturen na de oorlog.

In toenemende mate herdenken Nederlanders van alle generaties op 4 mei alle oorlogsslachtoffers van welke oorlog dan ook. Deze trend is al enige jaren zichtbaar. Nederlanders denken op 4 mei niet meer alleen aan Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit is opvallend want als het gaat over de Tweede Wereldoorlog, heeft men geen idee over het aantal landen dat betrokken was: slechts 2% weet dat bijna alle landen van de wereld betrokken zijn geweest. 41% Denkt dat een kwart of minder van de wereld betrokken was, ruim een kwart geeft aan geen idee te hebben.

Internationaal perspectief
Het Nationaal Vrijheidsonderzoek bestaat dit jaar uit een draagvlakonderzoek en een kennisonderzoek. Dit jaar is de oorlog in een internationaal perspectief onderzocht. Het algemene kennisniveau is ten opzichte van eerder onderzoek licht gedaald.

Net als in 2006 denkt bijna 70% dat de Jodenvervolging één van de oorzaken is van de oorlog. Kennis over historische gebeurtenissen in Europa is groter dan over gebeurtenissen in Zuidoost-Azië. 44% Weet vijf gebeurtenissen uit de oorlog in Europa correct te plaatsen, slechts 4% plaatst gebeurtenissen in Zuidoost-Azië in de juiste volgorde. Echter 80% weet wel dat Nederlanders in Nederlands-Indië gevangen werden genomen, 72% procent is bekend met de dwangarbeid.

Respectievelijk 19% en 15% van de Nederlanders weet dat in de jaren zeventig Griekenland en Portugal nog een dictatuur waren. De Oost-Europese dictaturen zijn daarentegen beter bekend. Dat de Europese Unie voortkomt uit de Tweede Wereldoorlog is maar bij een kwart van de bevolking bekend. Waar de Europese Unie voor staat is bij ruim de helft van de bevolking wel bekend.

Nine Nooter, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Het onderzoek sterkt ons in de overtuiging om de komende jaren meer aandacht te schenken aan de Tweede Wereldoorlog in internationaal perspectief en inspanningen voor vrijheid wereldwijd na 1945.’

Nationaal Vrijheidsonderzoek (draagvlakdeel).pdf

Nationaal Vrijheidsonderzoek (kennisdeel).pdf

Deel deze pagina