Nationale Dodenherdenking waardig verlopen

4 mei 2023

Duizenden mensen hebben samen op de Dam in Amsterdam, in het bijzijn van het koninklijk paar, de oorlogsslachtoffers herdacht. Ook in alle andere Nederlandse gemeenten werden herdenkingen georganiseerd.

Schrijver Marcel Möring sprak tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk zijn 4 mei-voordracht Mens en medemens uit: “We kunnen een maatschappij zijn waarin de ander naast en met ons leeft, zonder daarmee onze eigen overtuigingen geweld aan te doen. Daarmee gepaard gaat de verplichting – als individu, als volksvertegenwoordiging, als overheid – om je te verzetten tegen denkbeelden die dat idee van onze samenleving aantasten of bedreigen.”

Ensemble van Phion speelde Quiet City en Alain Clark voerde samen met het ensemble de spoken word Stil applaus op. Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean Paul Thöni sprak het Onze Vader uit.

Mijn Pappo
Aansluitend legden de koning en de koningin tijdens de herdenkingsplechtigheid op de Dam de eerste krans bij het Nationaal Monument. Na de twee minuten stilte hield de 17-jarige Loewana Weiss uit Enschede de toespraak Mijn Pappo, over haar opa Kobus en het oorlogsverhaal van haar Sinti-familie.

Presentator en actrice Dieuwertje Blok verzorgde dit jaar de toespraak op de Dam. Ze sprak over haar moeder, die als tiener de oorlog meemaakte. “Mijn moeder werd Joods door de oorlog. Ze werd ineens teruggebracht tot dat ene facet van de veelzijdige diamant die zij was, die ieder mens is. Ieder mens, ieder kind, heeft een naam, een gezicht, een eigen geschiedenis, een eigen verhaal.“

Herdenkingen in het land 
Ook op veel andere plekken in het land kwam men bij elkaar om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op deherdenkingskaartop 4en5mei.nl is te zien waar en wanneer er herdenkingen worden georganiseerd op 4 mei en op andere herdenkingsdagen in het jaar.  

Foto's 2023

Klik op de foto om deze te vergroten.

Tooltip contents