Nationaal Comité wil meer aandacht voor Holocausteducatie

25 januari 2023

Vandaag publiceerde de Claims Conference een onderzoek naar de kennis over de Holocaust onder Nederlandse jongeren. Dit onderzoek toont, naast andere indringende signalen die het Nationaal Comité daarover bereiken, opnieuw aan hoe belangrijk het is om meer en blijvend aandacht te besteden aan onderwijs over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog.

Zo krijgt 65% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs na het tweede leerjaar geen geschiedenisonderwijs meer. “Daar is nog een wereld te winnen”, aldus de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Wim van de Donk. “Een samenleving die de geschiedenis verdringt en vergeet, loopt gevaar.”

Daar komt bij dat jongeren via desinformatie op online en sociale media een verkeerd beeld van de Holocaust voorgeschoteld kunnen krijgen. Het Nationaal Comité zet zich er – samen met andere partijen uit de herinneringssector – voor in om dit tij te keren en vraagt daarbij om steun van de hele Nederlandse samenleving.

Tooltip contents