Koninklijk paar bij nationale start van het lustrum 80 jaar vrijheid in Mesch

1 mei 2024

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima wonen donderdagmiddag 12 september in het Limburgse Mesch de start bij van de nationale viering van 80 jaar vrijheid. Op deze dag staat de start van de bevrijding van Nederland centraal, die in Limburg begon. In 2024 en 2025 vieren en herdenken we dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven.

Mesch werd op 12 september 1944 als eerste dorp in Nederland door de geallieerde Amerikanen bevrijd van de Duitse bezetting. Vanaf dat moment werd Nederland verder bevrijd, wat gepaard ging met hevige strijd, vele slachtoffers en een hongerwinter.  Uiteindelijk werd Nederland op 5 mei 1945 bevrijd.

5 momenten
Op verschillende momenten en plaatsen in Nederland wordt 80 jaar vrijheid gevierd en herdacht. Dit doen we naast de start van het lustrum in Mesch nog op vier andere momenten. Zo wordt in januari 2025 stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust, in april daarop wordt de bevrijding van het noorden en oosten van Nederland gevierd en herdacht en 4 en 5 mei staan dat jaar in het teken van 80 jaar vrijheid. Het lustrumjaar wordt afgesloten met de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

Partners
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil bereiken dat de hele Nederlandse samenleving zich bij het lustrum betrokken voelt. Daarnaast roepen we iedereen op actief deel te nemen aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het stilstaan bij en het vieren van 80 jaar vrijheid. Het comité doet dit samen met de vele organisaties die zich in het hele land en in het koninkrijk bezighouden met herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij de organisatie van het lustrum 80 jaar vrijheid werkt het comité samen met het ministerie van VWS, Vfonds, Liberation Route Europe, de Oorlogsgravenstichting, de provincies, gemeenten, musea en herinneringscentra en verschillende landelijke, regionale en lokale organisaties.

Tooltip contents