Honderd genodigden bij ingetogen Nationale Herdenking

4 mei 2021

Bij de Nationale Herdenking waren dit jaar honderd genodigden aanwezig. Naast de kransleggers van dit jaar en van vorig jaar, waren dat vertegenwoordigers van verschillende groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden.

De herdenking startte in De Nieuwe Kerk. Schrijver Roxane van Iperen hield daar haar 4 mei-voordracht Stemmen uit het diepe.
Daarna volgden er vier persoonlijke getuigenissen waarin werd toegelicht voor wie of waarom men om 20.00 uur twee minuten stil is. Aansluitend zong Jessica Manuputty het Indisch Onze Vader. De muzikale omlijsting werd verzorgd door een ensemble van het Metropole Orkest.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima legden voorafgaand aan de twee minuten stilte de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Even na achten hield de 19-jarige Amara van der Elst een spoken word-voordracht. Hierin sprak zij onder andere over haar gemengde afkomst: “ik leerde half en half maken heel mooi.” Aansluitend werden vijf kransen werden gelegd namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen. De kranslegging werd verricht door leden van Scouting Nederland en het Zeekadettencorps Nederland.

De toespraak werd dit jaar verzorgd door André van Duin. Van Duin verwees in zijn speech naar zijn jeugd in een platgebombardeerd Rotterdam en over zijn zwijgzame vader die tewerkgesteld was in Duitsland. “Wat hij daar precies heeft gedaan, en welke ontberingen hij moest doorstaan, heeft hij ie nooit iets over verteld.” Ook vertelde hij dat het voor het eerst was dat hij bij de herdenking op de Dam aanwezig was. Al 30 jaar lang is hij op 4 mei bij het Homomonument op de Westermarkt. Van Duin: “Het feit dat wij in Nederland sinds 1987, als eersten in de wereld, zo’n monument hebben, tekent onze vrijheid.”

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei riep iedereen van tevoren op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen en om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen. Ook konden er bloemen worden gelegd bij een van de 4000 oorlogsmonumenten in het land. Dat kon ook digitaal via www.4en5mei.nl. Rond 21.30 uur vanavond was het aantal digitaal gelegde bloemen al opgelopen tot ruim 9.000 stuks.

Foto’s van de Nationale Herdenking staan hier.

Tooltip contents