Hang de 4 en 5 mei-poster voor je raam

30 april 2020

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft op initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van Joodse organisaties in Nederland, een poster gemaakt waarmee iedereen kan laten zien dat hij of zij stilstaat bij 4 en 5 mei.

De poster, een ontwerp van studio Rouwhorst + Van Roon, wordt op 30 april en op 2 mei afgedrukt in alle landelijke en regionale kranten. U kunt de poster ook printen en voor het raam hangen.

Download de poster hier

Het CJO heeft steun gezocht voor zijn initiatief bij de Raad van Kerken (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Beide organisaties steunen het initiatief van harte. “We roepen iedereen in Nederland op deze poster voor het raam te hangen, en erover te vertellen. Aan elkaar, en aan de volgende generatie. Want herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen”, aldus Eddo Verdoner, initiatiefnemer en voorzitter van het CJO.

“Dat dit initiatief mede tot stand komt vanuit de RvK en het CMO geeft aan hoezeer we verbonden zijn in ons land. Niet alleen omdat vrijheid van godsdienst één van de vier basisvrijheden is die we vieren. Maar ook omdat vrijheid in je eentje niets betekent. We zijn alleen vrij als we allemaal vrij zijn en elkaar respecteren”, aldus Verdoner.

Tooltip contents