Femke Klein aangesteld als coördinator lustrumprogramma ‘80 jaar vrijheid’

15 mei 2023

Femke Klein is met ingang van vandaag bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei begonnen als coördinator van het lustrumprogramma 80 jaar vrijheid. Vanuit die rol zal zij in samenwerking met onder meer de provincies, het WOII-herinneringsveld, het ministerie van VWS en vfonds zorgdragen voor de totstandkoming en uitvoering van het lustrumprogramma 80 jaar vrijheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is verantwoordelijk voor de afstemming van de landelijke en regionale programma’s van 80 jaar vrijheid en zorgt voor ondersteuning op het gebied van organisatie, inhoudelijk programma en communicatie. Met het lustrumprogramma, dat loopt van september 2024 tot en met augustus 2025, wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de grove schending van mensenrechten, die mogelijk werd doordat onze vrijheid werd ontnomen en de democratische rechtsstaat buiten werking werd gesteld. We vieren in 2024 en 2025 dat we hier 80 jaar geleden van zijn bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid samenleven.

Femke heeft brede ervaring in het WOII-erfgoedveld, op verschillende niveaus, in diverse functies bij een breed scala aan opdrachtgevers. Zo was zij onder meer programmadirecteur van het Brabantse herdenkingsprogramma in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid en organiseerde zij in 2022 in samenwerking met het Nationaal Comité de Nationale Viering van de Bevrijding in de provincie Noord-Brabant. Sinds 2019 is ze als bestuurslid betrokken bij de Vrijheidscolleges.

Tooltip contents