Duizenden mensen herdenken samen op de Dam 

4 mei 2022

Na twee edities die vanwege corona noodgedwongen plaatsvonden zonder publiek, waren er tijdens de herdenking dit jaar weer duizenden mensen aanwezig.   

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden de herdenkingsbijeenkomst bij in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Schrijver, historicus en presentator Hans Goedkoop sprak hier zijn 4 mei-voordracht Wat niet mag uit: “Dat dit heeft bestaan. Zoals het ook bestond bij veel verzetsmensen, onderduikgevers, in het klein bij zoveel anderen. Dat puntgave kompas voor goed en kwaad. Het is waar we elkaar op 4 mei elk jaar weer over vertellen, dat het werkelijk bestond.” 

Een ensemble van de philharmonie zuidnederland speelde Dans van de zalige geesten en begeleidde persoonlijke getuigenissen waarin werd toegelicht voor wie of waarom men om 20.00 uur twee minuten stil is. Hoofdkrijgsmachtpredikant Gert van der Ende sprak het Onze Vader uit.  

Aansluitend legden de koning en de koningin tijdens de herdenkingsplechtigheid op de Dam de eerste krans bij het Nationaal Monument. Na de twee minuten stilte hield de 19-jarige Tieme de Laat een voordracht. Hij eerde zijn overgrootopa Henk voor diens hulp aan gevangenen in het concentratiekamp in Vught: “En dan toch in de chaos van de oorlog rationeel blijven denken.” 

Burgemeester Halsema van Amsterdam verzorgde dit jaar de toespraak op de Dam. Zij refereerde aan de actualiteit: “Overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, mensen die van elders voor bommen zijn gevlucht, militairen die voor vrede en veiligheid hun leven riskeren: nu er weer oorlog is op ons continent, komen bij veel mensen herinneringen terug. Aan marteling, onderdrukking, aan het sterven van geliefden. De pijn die nooit echt weg was, laat zich hevig voelen.” 

Herdenkingen in het land
Ook op veel andere plekken in het land werd stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Op de herdenkingskaart op 4en5mei.nl zijn 325 herdenkingen aangemeld – van kleine initiatieven tot grote bijeenkomsten. Organisatoren van jaarlijkse herdenkingen die nog niet zijn aangemeld op de kaart, worden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei opgeroepen om de herdenking in te dienen.  

Kijk hier voor foto’s van de Nationale Herdenking 2022

Tooltip contents