75 jaar Verenigde Naties

15 oktober 2020

Den Haag, 15 oktober 2020 – Op 24 oktober is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht, vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid waren belangrijke oprichtingsidealen. In dat licht wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan het 75 jarig jubileum van de VN. 

Op de website vrijheid.nl zijn 75 persoonlijk verhalen te lezen en te beluisteren van mensen die in de praktijk te maken hebben gehad met het werk van de VN; persoonlijke verhalen over vredesmissies, vluchtelingenhulp, voedselprogramma’s en mensenrechten. Het zijn persoonlijke optekeningen, ook kritische noten maar vooral getuigenissen van solidariteit, samenwerking en medemenselijkheid.

Buitententoonstelling Lange Voorhout
Deze verhalen staan ook centraal in de gratis toegankelijke tentoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag. Een opvallende 100 meter lange kleurrijke stapeling van verhalen in woord en beeld. De 75 getuigenissen worden afgewisseld met indringende levensgrote portretfoto’s van de jonge fotograaf Mafalda Rakoš. De tentoonstelling loopt van 17 oktober t/m 29 november 2020. Vanaf 17 oktober zijn delen van de tentoonstelling ook te zien in Maastricht, Zwolle, Leeuwarden, Lelystad, Utrecht, Haarlem en Middelburg. In die steden staan enkele van de fotozuilen met de levensgrote portretten. 

Tv-programma 75 jaar VN
De NOS registreert de viering van 75 jaar Verenigde Naties in de hal van het Vredespaleis in Den Haag. Het programma wordt ingeleid en afgesloten met beelden van de toespraak die de Koning eerder hield tijdens de (digitale) viering van 75 jaar VN tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Koningin Máxima gaat in een videoboodschap in op het belang van goede en veilige toegang tot financiële diensten om mensen betere kansen te geven op economische en sociale ontwikkeling. Zij is sinds 2009 speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Vanuit het VN-hoofdkwartier in New York levert VN-secretaris-generaal António Guterres een bijdrage en presentator Saïda Maggé interviewt Karel van Oosterom (van 2013 tot medio 2020 Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de VN) en Jahkini Bisselink (tussen 2017 en 2019 de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de VN). Tijdens de uitzending is niet alleen aandacht voor de geschiedenis, maar vooral ook voor de waarden van de VN, aan de hand van persoonlijke verhalen. Die verhalen worden ondersteund door muziek van een groot aantal artiesten: Jeangu Macrooy, Giovanca, Douwe Bob, Maan, Ntjam Rosie en Bastiaan Everink. Acteur Benja Bruijning is de verteller.

Tooltip contents