4meiOverlay

Stille tocht


Een stille tocht kan aan de herdenkingsplechtigheid voorafgaan. Hieronder volgen enkele tips voor de organisatie.

stille tocht
  • Laat de tocht niet langer duren dan dertig minuten en houd in het tempo rekening met de fysieke beperkingen van ouderen.
  • De tocht kan langs andere oorlogsmonumenten in de gemeente voeren. U kunt voorafgaand aan de tocht flyers uitdelen met informatie over deze monumenten.
  • Daarnaast kunt u mensen in de flyer of op kleine kaartjes verzoeken om de tocht in absolute stilte te lopen. In de praktijk blijkt dit namelijk wel eens lastig te realiseren.
  • Vlaggen, vaandels, spandoeken en andere demonstratieve uitingen zijn niet welkom.
  • Plan de tocht zorgvuldig, zodat een eventuele vertraging niet betekent dat de stoet te laat bij de herdenkingsplaats arriveert voor de twee minuten stilte.
  • U kunt vooraf de politie om medewerking vragen, zodat die het verkeer op kruispunten stillegt.