4meiOverlay

Ayu Ritzema


18 jaar, Sauwerd

Alleen

met zoveel maar toch alleen
dwalend denkend duikend
door dringende gedachtes heen  

versneld verteld vergeten
bonzend bonken van de deur
stilstaan en dan weer herbeleven

ernstig echter essentieel
telkens trillend terugkijken
alleen maar met toch zoveel  

aangeslagen ademloos dat we hier staan
dat niemand meer zal hoeven schuilen
dat we voorgoed verlicht vooruit zullen gaan  

door dringende gedachtes heen
wijs wensend wetend
je bent nooit echt helemaal alleen