4meiOverlay

Voor organisatoren


Overal in het land worden herdenkingen en vieringen georganiseerd. Het comité heeft informatie samengebracht voor organisatoren. Meld u aan voor de bijeenkomsten voor organisatoren van herdenkingen en vieringen.

niews voor organisatoren

Het laatste nieuws over de programma's van 4 en 5 mei vindt u op onze homepage.


 

Suggesties voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen ivm coronavirus

Dit jaar verlopen 4 en 5 mei anders dan in andere jaren; we zijn thuis en komen niet samen. Wat kunt u als organisator of gemeente onder deze omstandigheden wél doen? 

Delen oproep van het comité 
Deel de oproep van het Nationaal Comité om te vlaggen, mee te doen en mee te zingen op 4 en 5 mei binnen uw netwerk. Gebruik hiervoor de sociale media van uw comité, vereniging of gemeente.

Vlaggen op 4 en 5 mei
Organisatoren van herdenkingen en vieringen wordt gevraagd om het actuele advies over vlaggen op 4 en 5 mei te volgen. Voor 5 mei is het protocol zoals dat ieder jaar is: de gehele dag in top. En voor 4 mei roept het comité op om, alleen dit jaar, de gehele dag de vlag halfstok te hangen.

Bloemen leggen
Wanneer u als gemeentebestuurder, met mogelijk op afstand de voorzitter van het herdenkingscomité, op 4 mei bloemen wilt leggen bij een oorlogsmonument in de gemeente, dan adviseert het comité u om dit te doen voor 18.00 uur en om dit niet vooraf aan te kondigen. Dit om te voorkomen dat onbedoeld een groep mensen bijeenkomt bij het monument. Deel het bloemleggen vooral via sociale media.

Voordracht online
De sprekers die zouden spreken tijdens de herdenking kunt u vragen om de speech te delen via sociale media, televisie of krant. U kunt uw voordracht aanbieden als tekst, maar u kunt hem ook opnemen en daarna delen. 

Zoekt u inspiratie bij het schrijven van uw voordracht? U kunt dan de Jaarthema-tekst 2020 die is geschreven door H.K.H. prinses Mabel. 

Actualiteit
Wees voorzichtig met het maken van directe vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronacrisis. Benoem vooral de moeilijke periode die we nu meemaken. Het is moeilijk om de nabijheid van dierbaren te moeten missen, om in onzekerheid en angst te leven. Sta in uw uitingen stil bij emoties als onzekerheid, angst, verdriet en – voor sommigen – zelfs rouw, zonder directe vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog te maken.


 

Voor organisatoren van 75 jaar vrijheid projecten ivm coronavirus

Diverse partijen hebben een project georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid. Veel bijzondere projecten die in deze periode van start zouden gaan, zijn stilgelegd. Projecten waar zoveel maanden hard aan is gewerkt gaan nu helaas niet door of worden uitgesteld.

Maand van de vrijheid
De Maand van de vrijheid (4 april tot en met 5 mei 2020) en de Vrijheid-expressen, projecten die het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft geïnitieerd, kunnen helaas niet doorgaan. Ook is besloten dat de bussen niet op een later moment alsnog zullen gaan rijden. De Maand van de vrijheid – met alle honderden activiteiten in alle provincies – is in de optiek van het Nationaal Comité een uniek en eenmalig lustrumproject. Het is onlosmakelijk verbonden met de aanloop naar 4 en 5 mei in het lustrumjaar 75 jaar vrijheid.

Verzetten
Het comité en Stichting 75 jaar Vrijheid roepen gemeenten en/of organisatoren op om zelf na te denken over mogelijkheden voor het verzetten van projecten naar een nader te bepalen moment in 2020 of 2021. Volgend jaar zijn er wederom tal van herdenkingen en vieringen en ook in een regulier jaar is het altijd goed om bijzondere activiteiten te organiseren. Dit betekent dus dat activiteiten op verschillende data gaan plaatsvinden.

Of een project verzet kan worden en naar welke datum is een keuze die de organisator van het project, in afstemming met partners en subsidiegevers, zelf moet maken. Vanzelfsprekend denken het comité en de stichting graag mee. Heeft u vragen? E-mail naar info@tweedewereldoorlog.nl.