4meiOverlay

Geen Vrijheidsmaaltijden vanwege coronavirus


Vanwege de maatregelen van de Rijksoverheid kunnen de Vrijheidsmaaltijden zoals we die voor ogen hadden, in 2020 niet doorgaan. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan saamhorigheid.

Graag roepen we organisatoren van Vrijheidsmaaltijden op om na te denken over andere rituelen van verbinding en gesprek, en het programma dat u reeds heeft gemaakt te verplaatsen naar 5 mei 2021. Het comité zal de middelen die voor dit jaar zijn besteld niet gaan leveren. Deze zijn vanzelfsprekend volgend jaar wel beschikbaar voor 5 mei.