4meiOverlay

Provincie Fryslân


De Nationale Viering Bevrijding vindt in 2018 plaats in de provincie Fryslân plaats. In heel Fryslân vinden allerlei activiteiten plaats die uitmonden in de nationale viering op 5 mei. Op Bevrijdingsdag wordt ’s ochtends de 5 mei-lezing gehouden. Aansluitend wordt op het Befrijdingsfestival Fryslân het Bevrijdingsvuur ontstoken.