4meiOverlay
Ernst Hirsch Ballin - Chris van Houts

Ernst Hirsch Ballin


In 2013 hield Ernst Hirsch Ballin de 5 mei-lezing in Utrecht.

Ernst Hirsch Ballin

“4 mei en 5 mei  hebben elk een eigen accent, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, vindt Ernst Hirsch Ballin. “4 mei staat voor de slachtoffers van oorlog, bezetting en vervolging, 5 mei voor de wederopbouw van de rechtsstaat. We moeten daarom ook stilstaan bij het onrecht waaruit de oorlog is voortgekomen en bij de waarde van het recht.” Oud-minister Hirsch Ballin is hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht in Tilburg en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. Uitgangspunt van zijn 5 mei-lezing is het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: Vrijheid spreek je af.

Download lezing

Download the lecture