4meiOverlay

Joachim Gauck


De Duitse bondspresident droeg op 5 mei 2012 in Breda de 5 mei-lezing voor.

Joachim Gauck

Joachim Gauck (1940) groeide op aan gene zijde van het IJzeren Gordijn en was geruime tijd als predikant werkzaam. In de nadagen van de DDR was hij medeoprichter van de anti-communistische oppositiebeweging Neues Forum. Gedurende de jaren negentig was hij directeur van de archieven van de Stasi. Op 18 maart 2012 werd hij verkozen als elfde Bondspresident. Hij is al jaren schrijver en publicist. In Nederland verscheen van hem de bundel Laat je niet regeren door angst, maar door moed.

Download lezing

Rede auf Deutsch