4meiOverlay

Is 5 mei een vrije dag?


5 mei vrije dag

Sinds 1990 is 5 mei een nationale feestdag die jaarlijks wordt gevierd, maar dit betekent niet automatisch dat het ook voor iedereen een vrije dag is. In de meeste cao’s is opgenomen dat 5 mei alleen in lustrumjaren, eens in de vijf jaar, een betaalde vrije dag is. In principe zijn dus veel Nederlanders eens in de vijf jaar vrij op 5 mei. Er zijn echter ook bedrijven die er voor kiezen hun werknemers elk jaar vrij te geven. Het gaat hier dan om verplichte vrije dagen die werkgevers naar eigen inzicht kunnen verdelen over het jaar. Omdat de overheid werkgevers zelf laat bepalen of 5 mei een vrije dag is, is het verstandig voor een eenduidig antwoord altijd uw eigen cao of arbeidsovereenkomst te raadplegen. Schoolgaande kinderen zijn in veel gevallen vrij op 5 mei omdat deze dag vaak in de meivakantie valt. Uiteraard is 5 mei ook een vrije dag wanneer deze samenvalt met een religieuze dag.