4meiOverlay

Wat herdenken we?


Wat herdenken we?

 De Tweede Wereldoorlog heeft honderdduizenden Nederlanders het leven gekost. Deze slachtoffers herdenken we op 4 mei én op andere dagen door het jaar heen. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.  

Deze slachtoffers zijn overleden door veel verschillende gebeurtenissen tijdens de oorlog, en ook erna vielen er nog slachtoffers als gevolg van de oorlog door verwondingen en/of trauma's. Gebeurtenissen die bij de overlevenden en nabestaanden in het geheugen gegrift staan. Welke gebeurtenissen zijn dat?  

Het is erg moeilijk om een volledig overzicht te geven, omdat het oorlogsgeweld zoveel impact heeft gehad. Van grote tot kleine gebeurtenissen, waarbij ook het aantal slachtoffers enorm varieert. Voor de nabestaanden maakt dit onderscheid echter niet uit, zij verloren hun dierbaren.  

Een volledig overzicht geven is dus ondoenlijk. In de komende periode gaat het Platform WOII zich hier ook over buigen. Wij kunnen nu wel een opsomming geven van gebeurtenissen waarbij Nederlanders om het leven kwamen. Deze opsomming kan helaas nooit volledig zijn, dus wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen. 

 • Bombardementen
 • Executies
 • Vervolging
 • Honger/kou
 • Verwaarlozing
 • Opsluiting
 • Beschietingen
 • In dienst van het Nederlandse leger
 • Op zee/koopvaardij
 • Tijdens het strijdgeweld
 • In de kampen in Nederlands-Indië