4meiOverlay

Lezingen over vrijheid


  • 5 mei-lezing van Bondspresident Gauck (2012)

‘Duitsland en Nederland zijn niet alleen partners in de Europese Unie en de NAVO – we zijn ondanks het leed dat Nazi-Duitsland ook over uw land heeft gebracht, onderdeel geworden van het grote project, dat naties ongeacht grenzen en tradities tot een gemeenschappelijk geheel heeft samengevoegd.’
http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_viering_van_de_bevrijding/5_mei_lezingen

  • 5 mei-lezing van Jan Pronk (2009)

‘Hebben wij onze vrijheid goed gebruikt of hebben wij haar voor onszelf gehouden en onze veiligheid verabsoluteerd? Veel jongeren die vanuit het buitenland naar Nederland kijken hebben het antwoord al klaar: westerse landen als Nederland meten met twee maten.’
http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_viering_van_de_bevrijding/5_mei_lezingen

  • 5 mei-lezing van Willem Alexander (2005)

‘Ruimte roept, onwillekeurig, de behoefte aan beslotenheid op. Die typisch Nederlandse paradox tussen ruimte en de behoefte aan geborgenheid zal dan ook altijd blijven bestaan.’
http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_viering_van_de_bevrijding/5_mei_lezingen

  • 5 mei-lezing van Dick Benschop (2004)

‘De geschiedenis van de Europese samenwerking laat zien dat deze wordt gedreven door de noodzaak een antwoord te bieden op de veranderingen in onze wereld. Vertrouwen en politieke wil zijn nodig om deze antwoorden daadwerkelijk te kunnen geven. Belang en moraal zijn met elkaar verweven.’
http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_viering_van_de_bevrijding/5_mei_lezingen

  • 5 mei-lezing van Alexander Rinnooy Kan (2003)

‘Vrijheid is meer dan vijftig jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog niet meer de pure, eenduidige, onschatbaar belangrijke opluchting van toen. Het is een fragiel evenwicht van rechten en plichten, van morele geboden en juridische verboden, van ruimte voor ieder individu en van restricties daarop terwille van de ruimte voor alle andere individuen.’
http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_viering_van_de_bevrijding/5_mei_lezingen

  • 5 mei-lezing van H.M de koningin (1995)

‘Verdraagzaamheid vraagt wel dat mensen zich gebonden weten aan normen. Tolerantie die wil dat alles kan, dat alles geoorloofd is, dat geen grenzen meer worden gesteld, leidt uiteindelijk tot intolerantie, tot onrecht aan anderen, tot tirannie.’
http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_viering_van_de_bevrijding/5_mei_lezingen