4meiOverlay

Dossier ‘Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid’


Laat u, na het lezen van de jaarthematekst van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel, verder inspireren door de artikelen en verwijzingen in het themadossier. Dit dossier biedt extra verdieping aan allen die op of in aanloop naar 4 en 5 mei 2020 een herdenking of viering organiseren. 

dossier 2020

De stand van vrijheid

Het vieren van 75 jaar bevrijding inspireerde het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tot een gezamenlijke beschouwing over de stand van vrijheid in Nederland anno 2020. Kim Putters, directeur van het SCP geeft in het NC Magazine van voorjaar 2020 een toelichting. Lees het hier.

De kracht van ogenschijnlijke onveranderlijkheid

Om rituelen van herdenken en vieren in de toekomst betekenisvol te houden, is niet alleen continuïteit, maar ook verandering het antwoord. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Renske Krimp van het Nationaal Comité 4 en 5 mei schreef erover in het NC Magazine van voorjaar 2020. Lees het artikel hier.Coronavirus  

Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin wij ons nu bevinden zijn aan dit dossier vier artikelen over het coronavirus toegevoegd. Inspiratie uit voorgaande jaren

  • ‘Vrijheid over grenzen heen’ Pieter Boele van Hensbroek. Bijlage uit het jaarthemadossier 2010 over vrijheid en onvrijheid wereldwijd. Lees de bijlage.

  • Animatie jaarthema 2018 Frank van Vree.
    “Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander – dat is waar een discussie over de actuele betekenis van het verzet mee zou kunnen beginnen. Wat zou ik doen wanneer er een beroep op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat de waardigheid van de ander in het geding is? En hoe ver strekt mijn verantwoordelijkheid, welke middelen zijn gerechtvaardigd, welke gevolgen, voor mijzelf en voor anderen, vind ik aanvaardbaar? En hoe kies ik een kant als mijn eigen toekomst onzeker is?”  

Cartoons


In samenwerking met de Cartoon Movement hebben internationale cartoonisten in voorgaande jaren cartoons gemaakt. De cartoons kunt u dowloaden en met bronvermelding vrij gebruiken voor publicatiedoeleinden. Hieronder kunt u de cartoons bekijken en/of downloaden.