4meiOverlay

Wie maken de twee minuten stilte mogelijk?


Zeer veel organisaties, branches en bedrijven respecteren de twee minuten stilte op 4 mei om 20.00 uur en werken eraan mee deze stilte mogelijk te maken. De twee minuten stilte worden mogelijk gemaakt door:

Wie maken het mogelijk?

Winkeltijdenwet 

In de Winkeltijdenwet is vastgelegd dat het niet toegestaan is om op 4 mei na 19:00 uur een winkel geopend te hebben voor publiek.

Verkeer

- Op Schiphol wordt aan de terminals herdacht. Tussen 19.50 en 20.02 uur is er een start- en landverbod. Het luchtruim boven de Dam en de Waalsdorpervlakte is leeg.

- Het openbaar vervoer staat om 20.00 uur twee minuten stil. Zo zet de NS al jaren alle treinen stil in Nederland.

- De ANWB maakt op zijn site melding van 4 mei. De organisatie roept automobilisten op de auto veilig aan de kant van de weg te zetten. En attendeert hen erop dat het verboden is op de vluchtstrook te gaan staan. Vanaf 3 mei maken de informatiepanelen boven de snelwegen melding van de Nationale Herdenking. Automobilisten wordt geadviseerd op een veilige plek stil te staan.

Horeca

In veel cafés worden de taps gesloten van 19.45 tot 20.15 uur. Koninklijke Horeca Nederland verspreidt daarnaast ook informatie aan hotels, restaurants en cafés, zodat die hun gasten kunnen informeren over de Nationale Herdenking. 

Webwinkels en bezorging

Veel webwinkels houden rekening met de twee minuten stilte door bijvoorbeeld de klantenservice en distributie stil te leggen. Bezorgdiensten maken afspraken met hun chauffeurs om niet aan te bellen rond 20:00 uur.