4meiOverlay
toespraak dam

Jaarlijks nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een spreker uit om bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak te houden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Dit jaar was dat burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan

Eberhard van der Laan


Eberhard Edzard van der Laan werd op 28 juni 1955 in Leiden geboren. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). In 1992 nam hij het initiatief tot een eigen advocatenkantoor (Kennedy Van der Laan). In 2008 trad hij aan als minister van Wonen, Wijken en Integratie, in welke functie Van der Laan zich onder meer sterk maakte voor de aanpak van achterstandswijken in de grote steden van Nederland en voor de inburgering en integratie van nieuwe Nederlanders. Van der Laan is sinds 1976 lid van de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij van 1990 tot 1998 in de Amsterdamse gemeenteraad zitting had, vanaf 1993 als fractievoorzitter. Daarnaast had hij tot zijn aantreden als burgemeester van Amsterdam zitting in het bestuur van verscheidene maatschappelijke, culturele en commerciële organisaties, vooral in Amsterdam, zoals het Verzetsmuseum Amsterdam, het weekblad De Groene Amsterdammer en kindercircus Elleboog. Van der Laan werd op 7 juli 2010 geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. Eberhard van der Laan is getrouwd en heeft vijf kinderen.

Voorgaande jaren