4meiOverlay
toespraak dam

Jaarlijks nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een spreker uit om bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak te houden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. In 2018 was dat Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Kim Putters

Kim Putters (1973) is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de Partij van de Arbeid was hij van 2003 tot 2013 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Kim Putters is in januari 2017 benoemd als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Verder is hij onder meer adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en lid van het bestuur van het Oranjefonds.

Behalve bij politiek is Putters ook betrokken bij de scoutingbeweging. Na het jeugdlidmaatschap van de groep in zijn woonplaats bekleedde hij er diverse (bestuurs)functies en sinds 9 december 2006 is hij algemeen bestuurslid in het landelijk bestuur van Scouting Nederland.

Voorgaande jaren