4meiOverlay

Toespraak op de Dam


Jaarlijks wordt er op 4 mei bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak gehouden.

toespraak dam

Jaarlijks nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een spreker uit om bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak te houden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. In 2019 was dat Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam.

Femke Halsema

Femke Halsema (1966) is een Nederlandse bestuurder, auteur en programmamaker. Sinds 12 juli 2018 is zij de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Amsterdam. Eerder was zij van 1998 tot 2011 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens GroenLinks. Van 2002 tot 2010 was zij fractievoorzitter en politiek leider.

Bij haar beëdiging als burgemeester sprak Halsema over ‘de belofte van vrijheid’. “De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kan najagen, dat je je lot in eigen hand kan nemen. Die belofte word je gedaan in de oude kroegen op de zeedijk, die hoor je in de liederen op Keti-Koti over het breken van de ketenen, die zie je op de boten van de Pride, die lees je op de voorpagina van De Telegraaf, de dag na een aanslag, als daar in de grootste chocoladeletters staat: ‘wij zwijgen nooit’. Het was die belofte van vrijheid die de Portugese Joden die de vervolging en de geloofsdwang van de inquisitie ontvluchtten, naar onze stad dreef. Het is diezelfde vrijheid die de provo’s bevochten op conservatieve regenten en die onze stad ook nu nog zo aantrekkelijk maakt. Voor bedrijven én voor vluchtelingen. Voor cultuurminaars en feestvierders. Voor gelovigen en ongelovigen, voor orthodoxen en vrijdenkers. Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid - hélpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen - als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”

Foto: Marco de Swart

Voorgaande jaren