4meiOverlay

Toespraak op de Dam


Jaarlijks wordt er op 4 mei bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak gehouden.

toespraak dam

Jaarlijks nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een spreker uit om bij het Nationaal Monument op de Dam een toespraak te houden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. In 2020 was dat Z.M. Koning Willem-Alexander.

Lees de toespraak terug op de website van het Koninklijk Huis.

Voorgaande jaren