4meiOverlay
Programma 4 mei - Ilvy Njiokiktjien

Programma 2019


Bekijk hier het programma van de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk en van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam in 2019 of lees het verslag terug.

18:00u

Deuren Nieuwe Kerk open

Orgelspel, Bernard Winsemius

18:50u

Aanvang Herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk

Ik ben je stem – korte getuigenissen op muziek Nieuwe Held – Ali B, arr: D. Medema – het Dubbelkwintet van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en Lavinia Meijer 

Gasn Nign – traditional, arr: D. Medema/M. Salomon – Marcel Salomon (taragot) en het Klarinetkwartet van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht

Als de taal tot stilstand komt – 4 mei-voordracht door Diederik van Vleuten

Il Postino – L. Bacalov, arr: H. v.d. Heide – Lavinia Meijer (harp) en het Dubbelkwintet van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht

Overdenking  gevolgd door Onze Vader – Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren

Wilhelmus - zesde couplet

Lees meer over de muziek
Lees meer over Diederik van Vleuten
Lees meer over het Onze Vader
Download de tekst van het Wilhelmus

19:20u

Einde herdenkingsbijeenkomst

Gasten gaan naar de Dam 

19:50u

Aanvang herdenkingsplechtigheid op de Dam

Tot de doden, proloog

Geeft acht

Tot de doden, deel 1 - Kranslegging door Z.M. de Koning en H.M. de Koningin

Taptoe, sergeant 1 Leo Harmsen, trompettist

Lees meer over de muziek
Lees meer over de kranslegging

20:00u

Twee minuten stilte


Wilhelmus
 
- eerste couplet

Eén keer vaker - gedicht van Maureen de Witte (18 jaar), winnaarDichter bij 4 mei 2019

Tot de doden, deel 2 - Kranslegging voor:

  • de mensen die werden vermoord omdat zij in verzet kwamen
  • de Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord
  • de omgekomen burgers als gevolg van oorlogsgeweld
  • de omgekomen burgers in Azië als gevolg van de Japanse bezetting
  • de omgekomen militairen en het koopvaardijpersoneel

Toespraak - Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Tot de doden, deel 3 - Kranslegging door

  • Voorzitters Eerste en Tweede Kamer der Staten- Generaal
  • Delegatie van de Raad van Ministers van het Koninkrijk
  • Commandant der Strijdkrachten en de Operationele Commandanten
  • Burgemeester en locoburgemeester van Amsterdam  

Bloemlegging door vijftig kinderen van scholen uit Flevoland en Amsterdam

Lees meer over de twee minuten stilte
Lees meer over de muziek
Lees meer over Maureen de Witte
Lees meer over de kranslegging
Lees meer over Femke Halsema
Download de tekst van het Wilhelmus

20:20u

Defilé

Bloemen worden aangereikt door scouts en zeekadetten