4meiOverlay
Programma 4 mei - Ilvy Njiokiktjien

Programma


Bekijk hier het programma van de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk en van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam.

18:00u

Deuren Nieuwe Kerk open

OrgelspelHenk Verhoef

18:50u

Aanvang Herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk

Ik ben je stem korte getuigenissen op muziek.

Gradual Locus Iste,
A. Bruckner wab 23 –Trombone Quartet van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Verloren geluiden, eeuwige frequenties – 4 mei-voordracht door Daan Heerma van Voss

Een Mens – Renee van Bavel met ensemble, bestaande uit leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Indische Onze Vader – gezongen door koor Nada Nirwana

Wilhelmus
- zesde couplet

Lees meer over de muziek
Lees meer over Daan Heerma van Voss
Lees meer over het Indische Onze Vader
Download de tekst van het Wilhelmus

19:20u

Einde herdenkingsbijeenkomst

Gasten gaan naar de Dam 

19:50u

Aanvang herdenkingsplechtigheid op de Dam

Tot de doden, proloog

Geeft acht

Tot de doden, deel 1 - Kranslegging door Z.M. de Koning en H.M. de Koningin

Taptoe, sergeant Jeroen Schippers, trompettist

Lees meer over de muziek
Lees meer over de kranslegging

20:00u

Twee minuten stilte


Wilhelmus
 
- eerste couplet

Gedicht van Gytha te Nijenhuis (17 jaar), winnaar Dichter bij 4 mei 2018

Tot de doden, deel 2 - kranslegging voor:

  • de mensen die werden vermoord omdat zij in verzet kwamen
  • de Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord
  • de omgekomen burgers als gevolg van oorlogsgeweld
  • de omgekomen burgers in Azië als gevolg van de Japanse bezetting
  • de omgekomen militairen en het koopvaardijpersoneel

Toespraak - Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Tot de doden, deel 3 - kranslegging door: 

  • Voorzitters Eerste en Tweede Kamer der Staten- Generaal
  • Delegatie van de Raad van Ministers van het Koninkrijk
  • Commandant der Strijdkrachten en de Operationele Commandanten
  • Burgemeester en locoburgemeester van Amsterdam  

Bloemlegging door vijftig kinderen van scholen uit Friesland en Amsterdam

Lees meer over de twee minuten stilte
Lees meer over de muziek
Lees meer over Gytha te Nijenhuis
Lees meer over de kranslegging
Lees meer over Kim Putters
Download de tekst van het Wilhelmus

20:20u

Defilé

Bloemen worden aangereikt door scouts en zeekadetten