4meiOverlay
Muziek

Muziek


Lees hier meer over de muziek die bij de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk en bij de plechtigheden bij het Nationaal Monument wordt uitgevoerd.

Muziek en artiesten in de Nieuwe kerk


De artiesten en de muziek worden binnenkort bekend gemaakt. 

Muziek op de Dam


Het orkest  dat op de Dam speelt wordt binnenkort bekend gemaakt.

Tot de doden
Tot de doden is in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei door Rob Goorhuis gecomponeerd en wordt sinds 2000 gespeeld tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Het stuk bestaat uit een proloog en vijf delen die elk een van de kransleggingen muzikaal omlijsten. De titel van het stuk verwijst naar een gedicht van Ed Hoornik. Een hoopvol perspectief komt op verschillende momenten naar voren: "Als de kransleggers zich omdraaien, dan komt dat positieve tot uitdrukking, dan straalt de muziek", aldus Goorhuis. Ook heeft Goorhuis in 2008 muziek gecomponeerd die beter aansluit bij de opzet van lokale herdenkingsbijeenkomsten, waarin herkenbare thema's uit Tot de doden terugkeren. 

Tot de doden (fragment)
Taptoe

Taptoe

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door trompet of hoorn, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het commando 'Tap toe!' ('Sluit de biertap!') werd vroeger in kazernes gebruikt om duidelijk te maken dat de dag voorbij was en wordt vermoedelijk al sinds begin zeventiende eeuw geblazen. Het Taptoe-signaal heeft door de jaren heen een sterke ceremoniële traditie opgebouwd en is de onmiskenbare begeleider van herdenkingen en begrafenissen met militaire eer. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei adviseert daarom bij herdenkingen op 4 mei het Taptoe-signaal te spelen. Het Taptoe-signaal toont veel gelijkenissen met het Britse Last Post, dat ook in Nederland goed bekend is door overlevering via Britse geallieerden. Veel Nederlandse militairen die in de Prinses Irene Brigade vochten of hun opleiding in Engeland volgden, koesteren groot respect voor de Last Post. Deze groep pleit er echter voor bij officiële ceremonies het Nederlandse Taptoe-signaal te gebruiken vanwege de lange traditie.  

Taptoe
Wilhelmus

Wilhelmus

Na de twee minuten stilte wordt om 20.02 uur gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen.