4meiOverlay
Muziek

Muziek


Lees hier meer over de muziek die bij de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk en bij de plechtigheden bij het Nationaal Monument wordt uitgevoerd.

Muziek in De Nieuwe Kerk


Het programma van de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk wordt door verschillende muziekstukken omlijst. Op 4 mei 2017 zijn dit:

Nieuwe Held

Het nummer Nieuwe Held maakte Ali B. in 2015 speciaal voor Het Concert van de Vrijheid, op basis van het verhaal van vertegenwoordiger van Roma en Sinti Lalla Weiss. Het lied vormt de muzikale verbinding tussen 4 en 5 mei en komt op beide dagen terug in verschillende arrangementen. Op 4 mei door leden van het Metropole Orkest in De Nieuwe Kerk en als speciaal arrangement door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso op de Dam.

The Captives’ Hymn

Margaret Dryburgh (1890-1945) werd geboren in Engeland en werkte als zendelinge in Singapore. Toen Singapore viel tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 probeerde zij te ontsnappen, maar werd gevangen genomen en overgebracht naar een Japans interneringskamp op Sumatra. Enkele dagen na aankomst in het kamp regelde Margaret kerkdiensten voor haar medegevangenen en zorgde ervoor dat zij hymnes konden zingen. Het door haar gecomponeerde en geschreven The Captives’ Hymn is een lied over vergevingsgezindheid en liefde voor onze naasten, dat iedere zondag tijdens de kerkdienst gezongen werd. U hoort het ensemble, bestaande uit leden van het Metropole Orkest.

Wilhelmus

Tot slot zingen alle aanwezigen in De Nieuwe Kerk gezamenlijk het zesde couplet van het Wilhelmus.

Artiesten

Het Metropole Orkest

Het Metropole Orkest is opgericht in 1945 na het besluit van de Nederlandse regering in ballingschap en het koningshuis dat er een orkest moest komen om “vreugde en verbinding” te brengen in het naoorlogse Nederland. Het Metropole Orkest verzorgt op 5 mei het concert op de Amstel; een ensemble met leden van het orkest speelt op 4 mei.

Muziek op de Dam


De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van majoor Tijmen Botma verzorgt de muziek bij de herdenkingsplechtigheid. De kapel is een van de drie professionele militaire harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht en maakt deel uit van de Koninklijke Landmacht. Ze verzorgt de muziek bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden en geeft concerten en taptoes in binnen- en buitenland.

In aanloop naar de officiële start van de plechtigheid op de Dam om 19:50 uur speelt de kapel verschillende bekende (film)muziekstukken, zoals: Band of Brothers, Soldaat van Oranje, Exodus, Tsama lecha nafsji en het Largo uit de Negende Symfonie Uit de Nieuwe Wereld.

Tot de doden

Tot de doden is in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei door Rob Goorhuis gecomponeerd en wordt sinds 2000 gespeeld tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Het stuk bestaat uit een proloog en vijf delen die elk een van de kransleggingen muzikaal omlijsten. De titel van het stuk verwijst naar een gedicht van Ed Hoornik. Een hoopvol perspectief komt op verschillende momenten naar voren: "Als de kransleggers zich omdraaien, dan komt dat positieve tot uitdrukking, dan straalt de muziek", aldus Goorhuis. Ook heeft Goorhuis in 2008 muziek gecomponeerd die beter aansluit bij de opzet van lokale herdenkingsbijeenkomsten, waarin herkenbare thema's uit Tot de doden terugkeren. 

Tot de doden (fragment)
Taptoe

Taptoe

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door trompet of hoorn, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het commando 'Tap toe!' ('Sluit de biertap!') werd vroeger in kazernes gebruikt om duidelijk te maken dat de dag voorbij was en wordt vermoedelijk al sinds begin zeventiende eeuw geblazen. Het Taptoe-signaal heeft door de jaren heen een sterke ceremoniële traditie opgebouwd en is de onmiskenbare begeleider van herdenkingen en begrafenissen met militaire eer. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei adviseert daarom bij herdenkingen op 4 mei het Taptoe-signaal te spelen. Het Taptoe-signaal toont veel gelijkenissen met het Britse Last Post, dat ook in Nederland goed bekend is door overlevering via Britse geallieerden. Veel Nederlandse militairen die in de Prinses Irene Brigade vochten of hun opleiding in Engeland volgden, koesteren groot respect voor de Last Post. Deze groep pleit er echter voor bij officiële ceremonies het Nederlandse Taptoe-signaal te gebruiken vanwege de lange traditie.  

Taptoe
Wilhelmus

Wilhelmus

Na de twee minuten stilte wordt om 20.02 uur gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen.