4meiOverlay
Kranslegging

Voor wie worden er kransen gelegd?

Alle oorlogsslachtoffers

De eerste krans wordt gelegd door de Koning en Koningin, namens de hele Nederlandse bevolking. Deze krans wordt gelegd vlak voor 20.00 uur, het begin van de twee minuten stilte.

Verschillende groepen oorlogsslachtoffers

Vervolgens worden er vijf kransen gelegd door de eerste generatie oorlogsgetroffenen voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers:

  •  Een krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen en opkwamen voor de rechten van anderen.
  • Een krans voor de meer dan 102.000 Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen enkel en alleen om wie zij waren. 
  • Een krans voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld, bombardementen, willekeur, uitputting, honger, gebrek, verwaarlozing en schaarste.
  • Een krans voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting tijdens en direct na de Japanse bezetting.
  • Een krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Autoriteiten

Hierna volgen vier kransen, gelegd door Nederlandse autoriteiten:

  • Namens de Staten-Generaal leggen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer een krans.
  • Namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk leggen de minister-president, de minister van Defensie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten een krans.
  • Namens de krijgsmacht leggen de Commandant der Strijdkrachten en de Operationele Commandanten een krans.
  • En namens de gemeente Amsterdam leggen de burgemeester en locoburgemeester een krans.

De herdenking heeft een nationaal karakter en daarom worden er geen kransen gelegd door vertegenwoordigers van andere landen die betrokken waren bij de bevrijding van het Koninkrijk of door landen die het Koninkrijk hebben bezet.

Defilé

Voordat het defilé begint leggen vijftig basisschoolleerlingen bloemen. Deze leerlingen hebben meegelopen in de Stille Tocht van Amsterdam.

Daarna mag iedereen tijdens het defilé een bloemstuk of krans leggen. Scouts delen bovendien bloemen uit.