4meiOverlay

Onze vader


Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Tom van Vilsteren


Tom van Vilsteren begon in 2002 als geestelijk verzorger bij het ministerie van Defensie. Daarna is hij daar werkzaam geweest als (staf )aalmoezenier op verschillende plaatsen in Nederland en op Curaçao en sinds 2015 is hij hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. In die functie sprak hij op 4 mei het oecumenisch Onze Vader uit.