4meiOverlay

Indische Onze vader


Onze Vader, die in de hemel zijt
Geheiligd word’ Uw naam
Laat komen Uw rijk
Uw wil geschiede
Op aard’ als in de hemel
Geef ons heden ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Amen

Nada Nirwana


Nada Nirwana (hemelse klanken) is een a capella koor van de Geredja Indjili Maluku (de Moluks Evangelische Kerk). Het kerkkoor uit Barneveld is in 1972 officieel opgericht. Het koor zingt iedere zondag in de eredienst en tijdens de zogenoemde ‘malam penghiburan’, de troostdienst voor nabestaanden.

Een Indisch meisje leerde het Onze Vader zingen in het klooster van de zusters Ursulinen in Batavia. Toen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zat in een Jappenkamp zong zij elke avond dit lied. Dit bracht veel gevangenen hoop en troost. Om deze reden wordt dit gezongen gebed het Indische Onze Vader genoemd.