4meiOverlay
Terlouw

Natuurkundige, schrijver en oud-politicus Jan Terlouw (1931), publiceerde in 1972 onder meer Oorlogswinter, het boek dat nog steeds veel wordt gelezen en ook werd verfilmd. "In de hongerwinter was ik dertien jaar. Ik ben toen versneld volwassen geworden. Je maakte zo verschrikkelijk veel mee. Sommige gebeurtenissen uit die tijd vergeet je nooit."

Wat Terlouw bezighoudt is hoe moeilijk het is de mens te veranderen. "Mensen zijn niet uit zichzelf op vrede en gerechtigheid uit. Ze hebben hun primitieve driften, hun hebzucht. Is de mens meer dan een dier met hersens? Om vrede te bereiken heb je wetten en instituties nodig."

Terlouw is bezorgd over de hebzucht die om zich heen grijpt, om de tirannie van de welvaart. "Het is een voorrecht om in een rijk land te wonen maar het ondermijnt de onderlinge solidariteit. Hoe kun je de oppervlakkigheid die zich van ons meester heeft gemaakt een halt toeroepen?" 

Bekijk hier de voordracht.

Download lezing