4meiOverlay
Buruma

Ian Buruma (1951) is sinoloog, japanoloog, publicist en journalist. Hij werd zes jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog geboren in Den Haag. Van jongs af aan hoorde hij de verhalen van zijn vader over 'de oorlog'. Geïntrigeerd door die verhalen schreef hij het boek 1945. In een mozaïek van persoonlijke verhalen, brieven, dagboeken en films geeft Buruma een schets van de nasleep van de oorlog in Europa, Amerika, Azië en de Sovjet­-Unie. De belangrijkste drijfveer om de oorlog te herdenken is voor Buruma het voorkomen van vergeten. ‘’Het is al erg genoeg dat miljoenen mannen, vrouwen en kinderen moesten sterven vanwege een misdadige ideologie, of domweg omdat zij in de weg stonden. Het minste dat wij kunnen doen is hen herdenken. Vergetelheid zou een laatste vernedering zijn.”

The English version of the 4 May speech 

Download lezing