4meiOverlay
75 jaar vrijheid

In aanvulling op bestaande herdenkingen en vieringen organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de Stichting coördinatie 75 jaar vrijheid een aantal grote evenementen. Bij de organisatie daarvan zoekt het Nationaal Comité de samenwerking met provincies, gemeenten en organisatoren van herdenkingen en vieringen.

Doelstellingen viering 75 jaar vrijheid
Wat wil het Nationaal Comité bereiken met de viering van 75 jaar vrijheid in 2019-2020?

  • In alle gemeenten verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als actuele – ophalen en brengen;-            
  • In alle gemeenten en op alle scholen het gesprek op gang brengen over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst;
  • Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen;
  • Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de nieuwe generatie.

Programma

31 augustus 2019
Start viering 75 jaar vrijheid
75 jaar na de Slag om de Schelde in Zeeland en West-Brabant komt men op de kades van Terneuzen en op het water van de Westerschelde bijeen om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren. Het comité organiseert dit evenement samen met onder andere de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen.

Rondom 27 januari 2020 
Stilstaan bij Holocaustslachtoffers
Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In samenwerking met gemeenten en organisatoren van lokale herdenkingen wil het Nationaal Comité in 2020 in iedere gemeente stilstaan bij de Holocaustslachtoffers uit die gemeente. Samen met partners ontwikkelt het comité een artistiek format dat rondom 27 januari 2020 in alle gemeenten kan worden gebruikt.

Begin april - 5 mei 2020 
Maand van de vrijheid
Op 5 mei viert Nederland 75 jaar vrijheid. In iedere provincie rijdt daarvoor, tijdens de Maand van de vrijheid, een “expo-trailer” rond om verhalen over oorlog en vrijheid op te halen en te brengen. Begin april 2020 verwelkomen burgemeesters, wethouders, directeuren van scholen en verzorgingshuizen, musea en deelnemende bedrijven de trailers in de eigen gemeente. De “expo-trailers” fungeren als ontmoetingsplaats, expositieruimte en evenementenplatform.

4 en 5 mei 2020 
Nationale Herdenking en viering van de bevrijding
Op 4 mei vinden in alle gemeenten herdenkingen plaats en op 5 mei wordt in heel het land de vrijheid gevierd. In 2020 zijn deze programma’s groter, bijzonderder en vernieuwender dan voorheen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van herdenken en vieren.

5 mei 2020
Vrijheidsmaaltijden
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de Vrijheidsmaaltijden - een initatief van het Amsterdams 4 en 5 mei comité - in de jaren 2019 en 2020 in heel Nederland introduceren als nieuwe 5 mei-traditie. Het doel is dat in elke Nederlandse gemeente vanaf 2020 meerdere Vrijheidsmaaltijden worden georganiseerd. 

Tijdens Vrijheidsmaaltijden spreken bekenden en onbekenden met elkaar over wat vrijheid voor hen betekent. De maaltijden staan voor ontmoeting en verbinding en beginnen altijd met een gezamenlijke toost op de vrijheid. Historische en actuele verhalen staan centraal tijdens gesprekken op unieke locaties in of buiten de eigen buurt. 

Steun van lokale scholen, restaurants, supermarkten en gemeenten is van groot belang voor het succesvol introduceren van de maaltijden. Het comité roept alle organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen en gemeenten op om een of meerdere Vrijheidsmaaltijden te organiseren.

15 augustus 2020 
75 jaar einde Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden
De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië en daarmee in het gehele koninkrijk op 15 augustus 1945. Om deze dag extra onder de aandacht te brengen organiseert het comité samen met partners een concert in aansluiting op de Indië-herdenking in Den Haag.

24 oktober 2020 
75 jaar Verenigde Naties 
Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. De landen die samenkomen bij de VN zetten zich in voor vrede en veiligheid door internationale samenwerking. Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld deel uit van de Verenigde Naties en is het instituut een belangrijke voorwaarde voor vrede en vrijheid. De viering van het 75-jarig bestaan van de VN vormt het slotstuk van het lustrumjaar, met een open blik naar de toekomst.75 jaar vrijheid wordt mogelijk gemaakt door:

 

Logovws

Vfonds logo nieuw open

Logo nationaal fonds 4 en 5 mei