4meiOverlay

Voor ouders/verzorgers


Tips voor thuis over het voeren van een gesprek over de Tweede Wereldoorlog en over vrijheid. 

Wilt u uw kind helpen bij de lessen over de Tweede Wereldoorlog, of wilt u zich samen voorbereiden op 4 en 5 mei? Of wilt u thuis een gesprek voeren over vrijheid en onvrijheid? Ga thuis in gesprek over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, of over de betekenis van vrijheid. 

Hoe zat het ook alweer? Bekijk hier de introductiefilm.


Voor kinderen vanaf 10 jaar:


Tip 1: Behandel het 4 en 5 mei Denkboek, ook online beschikbaar
Met het Denkboek daagt het comité kinderen uit om na te denken over de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie. In de docentenhandleiding staan tips die ook voor u interessant kunnen zijn. 

Tip 2: Interview
Is er iemand in de familie of vriendenkring die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, of die veel erover weet? Maak een online interviewafspraak met hem of haar. Bereid samen met uw kind de vragen voor. Film het interview en help uw kind met het stellen van de juiste vragen.

Tip 3: Jong in oorlog
In de filmpjes van Jong in oorlog, in samenwerking met Schooltv, vertellen mensen die als kind de oorlog hebben meegemaakt hoe dit voor hen was. Er worden heel veel verschillende onderwerpen in behandeld, zoals verzet, de hongerwinter en de Jodenvervolging. Bekijk deze films indien mogelijk samen met uw kind en praat erover. Let op: alle filmpjes zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en ouder, maar sommige filmpjes behandelen een wat heftiger onderwerp dan andere, zoals bijvoorbeeld 'In oorlog vervolgd'. 

Tip 4: Aan de slag met een oorlogsmonument
Zoek in onze oorlogsmonumentendatabase een monument dat bij u in de buurt staat. Wat weten jullie over dit monument? Gebruik hier zo nodig het Werkblad voor leerlingen (met daarin ook een monumenten-onderzoeksdossier!) 

Tip 5: Meer weten over de Tweede Wereldoorlog
Bekijk de Tijdlijn van de Tweede Wereldoorlog in het 4 en 5 mei Denkboek, pagina 8 t/m 13. Heeft uw kind vragen waar u niet direct het antwoord op weet? Kijk op Tweedewereldoorlog.nl, daar is veel te vinden, bijvoorbeeld lesmateriaal, themadossiers en digitale tentoonstellingen. Schrijf de vragen op en bespreek dit met de leerkracht.

Tip 6: Voorbereiden op 4 mei:
Bekijk de aflevering van Klokhuis, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, over de Dodenherdenking op 4 mei. Behandel uit het 4 en 5 mei Denkboek pagina 14 t/m 19 over wat herdenken is en wie we herdenken. Bespreek de stellingen op pagina 19 met elkaar. 

Tip 7: Een gesprek voeren over vrijheid in tijden van corona
Bekijk het filmpje over 75 jaar vrijheid (zie bovenaan deze pagina). Kunnen jullie verschillen bedenken tussen de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bijzondere omstandigheden waarin we ons in deze periode bevinden? Laat uw kind nadenken over welke dingen anders waren ten aanzien van vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu. 

Behandel nu uit het 4 en 5 mei Denkboek pagina 52 en 53 en het stroomschema Hoe vrij ben jij? aan het begin van het Denkboek. Bespreek hoe u en uw kinderen vrijheid en onvrijheid nu zelf ervaren. 

Tip 8: Bekijk de vier aflevering van Klokhuis over de vier vrijheden
De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt introduceerde in 1941 de four freedoms: vier vrijheden die volgens hem voor iedereen in de wereld zouden moeten gelden: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. In de bijzondere Klokhuisserie De 4 Vrijheden onderzoeken presentatoren Pascal en Sosha wat het betekent om recht te hebben op een veilig leven, een huis, kleding en eten, een vrije mening te hebben en te geloven wat je wilt. Kijk de afleveringen hier.

 


 

Voor jongeren vanaf 12 jaar:

Met jongeren vanaf 12 jaar in gesprek gaan over vrijheid en onvrijheid kan tot verhitte discussie leiden. Tips voor in de klas, die ook thuis kunnen werken:

Tip 1: Discussieregels
Maak vooraf met elkaar afspraken. Denk aan: elkaar uit laten praten, goed doorvragen als je een argument niet begrijpt. 

Tip 2Gespreksleider
Benoem een gespreksleider: die heeft als taak om ervoor te waken dat het gesprek netjes verloopt. 

Tip 3Centraal graag!
Schrijf de vraag op waar jullie over gaan discussiëren. Als je dreigt af te dwalen kan de gespreksleider de vraag weer centraal stellen.

Tip 4Verdedig een ander standpunt
Laat de deelnemers argumenten verzinnen voor het standpunt dat tegengesteld is aan hun eigen mening. Geef om en om een argument. Wie wint dit debat?

Tip 5: Bekijk de Prijs van Vrijheid-films.
Hierin komen jongeren aan het woord. De jongeren geven hun mening over de grenzen van vier vrijheden:

  • De vrijheid van meningsuiting
  • De vrijheid van geloof
  • Vrij zijn van angst
  • Vrij zijn van armoede

De filmpjes eindigen met een vraag. Bespreek deze vragen thuis of online met vrienden of familie. Kijk of je samen verschillende standpunten kan innemen en bespreek waarom. Delen jullie standpunten? Zo ja, welke? En zo nee, wat zijn de verschillen? Bekijk de films hier.

Tip 6: Bekijk de vier aflevering van Klokhuis over de vier vrijheden
De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt introduceerde in 1941 de four freedoms: vier vrijheden die volgens hem voor iedereen in de wereld zouden moeten gelden: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. In de bijzondere Klokhuisserie De 4 Vrijheden onderzoeken presentatoren Pascal en Sosha wat het betekent om recht te hebben op een veilig leven, een huis, kleding en eten, een vrije mening te hebben en te geloven wat je wilt. Kijk de afleveringen hier.