4meiOverlay

Antwoorden Vrijheidsspel


antwoorden vrijheidsspel

9 -Tijdens de Duitse bezetting was er geen democratie meer in Nederland. Wat betekende dat?
Voor de oorlog was Nederland een democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat zijn duidelijke regels, waar iedereen, ook de overheid, zich aan moet houden. De macht is verdeeld. Het parlement (de Eerste en Tweede Kamer) wordt democratisch door het volk gekozen. Wetten die door het parlement goedgekeurd zijn, worden vervolgens ingevoerd. Rechters, die voor niemand partij kiezen, kijken of burgers en de overheid zich aan deze wetten houden. De nazi’s schaften het parlement af en voerde hun eigen wetten in. Die waren zeer discriminerend, vooral voor Joden, Roma en Sinti. Protesteren bij de rechter had weinig zin. De nazi’s benoemden hun eigen rechters of luisterden niet naar rechters die iets anders vonden. Zie voor meer informatie ook het Denkboek blz. 20-21.

19 - Waar is ieder jaar het 5 mei-concert, waarmee Bevrijdingsdag wordt afgesloten?
Ieder jaar wordt Bevrijdingsdag feestelijk afgesloten in de hoofdstad Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. (Dit jaar, in 2020, in het jubileumjaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren, kan ook dit evenement helaas niet doorgaan vanwege het Corona-virus.)

26 - In onze Grondwet staat: je mag zeggen wat je wilt. Wat kan dat voor iemand anders betekenen?
Het Recht op vrijheid van meningsuiting is een van de bekendste mensenrechten. Dat betekent dat je mag zeggen wat je wilt zonder dat je daarvoor gestraft wordt door de overheid. Dat betekent natuurlijk ook dat je verantwoordelijk bent voor wat je zegt. Het is altijd belangrijk om te bedenken wat jouw woorden kunnen betekenen voor een ander en je in te leven in een ander.

31 - De nazi’s bedachten in de oorlog regels om Joden hun vrijheid af te nemen. Noem er één.
Tip: enkele voorbeelden van deze zogenaamde anti-Joodse maatregelen zijn te vinden in het Denkboek op blz. 22 t/m 25.

45 - In onze Grondwet staat: niemand mag aan jouw lichaam komen als je dat niet wilt. Wat heeft deze wet met vrijheid te maken?
Dit hoort bij het Recht op privacy. Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet als je daarvoor geen toestemming geeft.

47 - 5 Mei is een nationale feestdag. Klopt dit?
Dat klopt. Bevrijdingsdag is in 1990 officieel uitgeroepen tot een nationale feestdag.

62 - Wie steekt jaarlijks het Bevrijdingsvuur aan?
Het Bevrijdingsvuur wordt jaarlijks aangestoken door de Minister-President van Nederland, in 2020 is dat Mark Rutte.