4meiOverlay
Levenslicht

LEVENSLICHT

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier

Stilstaan bij holocaustslachtoffers


Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. In januari 2020 wordt het tijdelijk lichtmonument onthuld in gemeenten waar de vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Lichtgevende herdenkingsstenen

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van LEVENSLICHT. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

Na een landelijke onthulling wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven.Daan Roosegaarde: “Het is een eer om gevraagd te worden voor dit project en een openbaar kunstwerk te maken over de Holocaust. Het is geen traditioneel statisch monument waarin de mens puur een observant is. Dit tijdelijke kunstwerk vraagt om participatie: jij bent onderdeel van het verhaal.”

LEVENSLICHT in uw gemeente

Elke gemeente waar Joden, Roma en Sinti zijn vervolgd kan zich aanmelden voor dit tijdelijke lichtmonument. Denk voor de plaatsing van LEVENSLICHT bijvoorbeeld aan een drukbezocht plein of bij een bestaand oorlogsmonument. Elke gemeente bepaalt de locatie zelf, zolang het maar een prominente, herkenbare en eervolle plek is met genoeg ruimte voor het monument om te kunnen ‘ademen’. Het lichtmonument komt het best tot zijn recht op een donkere plek zonder directe lichtbron in de buurt (zoals een lantaarnpaal). De plek moet een stroomvoorziening in de buurt hebben. Om LEVENSLICHT te beschermen tegen mogelijke diefstal en vernieling en om een toelichting te kunnen geven op het kunstwerk, adviseren we gemeenten om voor suppoosten/vrijwilligers te zorgen.

Aanmelden

Het monument wordt tussen 22 januari en 2 februari 2020 tentoongesteld. Om de productie- en distributiekosten te kunnen ondervangen, wordt per gemeente een financiële bijdrage van € 2.000,- gevraagd.

Uw gemeente aanmelden voor het ontvangen van LEVENSLICHT kan via het aanmeldformulier

In de gebruikershandleiding vindt u de specificaties van het tijdelijke lichtmonument en hulp bij plaatsing en beheer. Op deze lijst staan alle gemeenten die deelname aan het project hebben toegezegd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei via levenslicht@4en5mei.nl.  

Educatie

Speciaal voor scholen ontwikkelt het Joods Cultureel Kwartier (JCK) een online leeromgeving die aansluit bij Levenslicht. Leerlingen vanaf 10 jaar leren over en onderzoeken joods leven in hun buurt en herdenken slachtoffers van de Holocaust. Kijk op: joodsmonument.nl/onderwijs