4meiOverlay

VWS-gelden educatie 75 jaar vrijheid


Zoals u waarschijnlijk al bekend is, stelt de staatssecretaris van VWS een extra subsidiebedrag beschikbaar voor een aantal educatieve projecten in het kader van het lustrum 75 Jaar vrijheid. In bijgevoegde brief met bijbehorende bijlagen vindt u hierover meer informatie. Ook treft u hieronder het format voor het indienen van een projectplan aan.

Download de brief (pdf, 1,65 MB)

Download het Format projectplan VWS gelden (docx, 84 KB)