4meiOverlay

Over het onderzoek


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoekt de rituelen van herdenken en vieren in samenwerking met Stichting Arq en de Universiteit van Tilburg

over het onderzoek

Het onderzoek naar rituelen heeft nadrukkelijk tot doel om de praktijk van herdenken en vieren te versterken. De hoofdvraag is daarom: Hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren rond WOII in de toekomst betekenisvol blijven?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden,  bestuderen we het hoe en waarom van bestaande rituelen, nationaal en lokaal. Ook onderzoeken we de invloed van de vorm van een ritueel op de betekenis ervan voor verschillende Nederlanders. Oftewel: wie heeft behoefte aan welk ritueel? Welke waardering bestaat voor deze rituelen en welke wensen en behoeften zijn er voor de toekomst?  

Het meerjarig onderzoek wordt uitgewerkt in zes deelstudies met een interdisciplinaire insteek. Psychologen, historici, sociologen en experts uit de ritual studies doen mee aan het onderzoek en de resultaten worden met regelmaat besproken met experts uit de praktijk. Resultaten van het onderzoek zullen tussentijds op meerdere manieren worden aangeboden, zoals via artikelen, in presentaties en via toolkits en andere handreikingen.

Voor meer informatie over het project rituelen neem contact op met projectleider Renske Krimp MA

Onderzoekers


Laurie Faro

LauriefaroDr. Laurie Faro voltooide in 1981 de studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij was werkzaam als advocaat in Rotterdam en als universitair docent gezondheidsrecht eveneens aan de Eramus Universiteit Rotterdam. In 1990 promoveerde zij aldaar op het proefschrift De kwaliteit van implantaten in juridisch perspectief. Vervolgens was zij werkzaam als bedrijfsjurist en zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. In 2007 voltooide zij de studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Aan de Tilburg University werkte zij als promovenda vanaf 2008 bij de vakgroep Ritual in Society (Department Culture Studies, School of Humanities) aan een onderzoek naar herdenkingsrituelen bij monumenten. In 2015 verdedigde zij aan de Tilburg University met succes haar proefschrift Postponed monuments in the Netherlands. Manifestation, context and meaning. Momenteel is zij werkzaam bij dezelfde vakgroep als postdoc onderzoeker ‘Ritueel repertoire van WO2 herdenken en – vieren’.

Jorien Holsappel

JorienholsappelDr. Jorien Holsappel is als beleidsadviseur werkzaam bij het landelijk kennis en adviescentrum Psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen; Impact (partner in Arq). Daar houdt zij zich onder andere bezig met herdenken na rampen. Zij werkte bijvoorbeeld aan de Handreiking Herdenken (2012) en de Toolkit herdenking (2016) en adviseerde overheid en Stichting Vliegramp MH17 rond de MH17 herdenkingen. Naast deze praktijkervaringen is ze goed ingevoerd in het academische perspectief van de ritual studies. In 2010 promoveerde zij hierin aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over Stiltecentra in Nederland als nieuwe plekken voor ritueel. 

Renske Krimp

RenskekrimpRenske Krimp MA is historicus en werkzaam bij de afdeling Onderzoek en Educatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij is projectleider van het meerjarig onderzoek naar rituelen en het Nationaal Vrijheidsonderzoek. Daarnaast is begeleidt zij kortlopend toegepast onderzoek en is zij redacteur van Onderzoek Uitgelicht. Voor het Nationaal Comité schreef zij de publicaties Na de Oorlog (2014) en De Doden Tellen (2015).

Trudy Mooren

TrudymoorenDr. Trudy Mooren is universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45, het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Zij heeft registraties in de psychotraumatologie (NtVP), cognitief-gedragstherapie (VgCT, supervisor), EMDR en systeemtherapie (NVRG). Ze is aan het onderzoek van Nationaal Comité 4en5 mei verbonden en richt zich op de psychosociale kant van herdenken en vieren van vrijheid. 

Dr. Ilse Raaijmakers

IlseraaijmakersDr. Ilse Raaijmakers is historicus en als beleidsadviseur verbonden aan het WO2 programma van Arq Psychotrauma Expert Groep. Ze studeerde geschiedenis, Duitse taal en cultuur en Europese Studies aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Universität Wien. In 2014 promoveerde zij op een proefschrift over de geschiedenis van 4 en 5 mei: De stilte en de storm. 4 en 5 mei sinds 1945 (Maastricht: 2014).

Bertine Verloop

BertineverloopBertine Verloop MSc werkt als junior-onderzoeker voor Stichting Centrum ’45. In haar deelstudie richt ze zich op de functie van herdenken en rituelen voor individuele verwerking van verliezen en traumatische gebeurtenissen. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan volgende generaties en nieuwkomers. Bertine behaalde haar master klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht.