4meiOverlay

Dossier 2017


Laat u na het lezen van de Jaarthematekst 2017 De kracht van het persoonlijke verhaal van Arendo Joustra verder inspireren door de artikelen en filmfragmenten in het themadossier.

Dit dossier biedt extra verdieping aan allen die op of in aanloop naar 4 en 5 mei 2017 een herdenking of viering organiseren.

De functie van verhalen


 

holman

 Theodor Holman, ‘Herdenken moet je doen door verhalen te vertellen’, Het Parool, 2 mei 2016

‘Herdenken moet je doen door verhalen te vertellen. Verhalen over de oorlog.’ Theodor Holman vertelt over de betekenis van verhalen binnen herdenkingen.

Lees het verhaal op parool.nl 


 

NOSMontage van NOS beelden van de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, 4 mei 2016

De eerste en tweede generatie vertellen waarom zij op 4 mei herdenken en leggen samen kransen.

Bekijk de clip op Vimeo.com


 

Mandela

‘Nelson Mandela about the diary of Anne Frank’

Mandela spreekt over de betekenis die hij hecht aan het dagboek van Anne Frank. 

Bekijk het filmfragment op de website van de Anne Frank Stichting


 

Vreede

Micha de Vreede, ‘Niet huilen natuurlijk’, De Groene Amsterdammer, 9 augustus 2016

Mischa de Vreede denkt terug aan de tijd die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog doorbracht in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië.

Lees het verhaal op groene.nl


 

Island

De documentaire The Island of all together

De kracht van de persoonlijke ontmoeting. Op het eiland Lesbos gaan vluchtelingen en toeristen met elkaar in gesprek. Bij de documentaire is een lesbrief gemaakt door Humanity House.

Bekijk de documentaire (korte en lange versie) op theislandofalltogether.com en bekijk de lesbrief op humanityhouse.org


 

psychotraumanet

Hanneke Bot, ‘De kleine verhalen zijn belangrijk: traumaverwerking in Afrika’, Cogiscope, 2010

Het belang van het delen van verhalen bij traumaverwerking in het voormalige conflictgebied rondom de grote meren in Afrika.

Lees het verhaal op psychotraumanet.org  


 

hoeven

Liesbeth Hoeven, Pleidooi voor counterstory-telling (2017)

Liesbeth Hoeven laat zien hoe counterstory-telling behulpzaam kan zijn bij toekomstgericht herdenken.

Download het artikel (pdf)


De nuancering van verhalen


 

pleij

Herman Pleij, ‘Het verzinnen van de waarheid’ in: Luister. Over de kracht van verhalen (Universiteit Utrecht, 2014, p. 131-132)

Herman Pleij vertelt over de betrouwbaarheid van zijn eigen oorlogsherinneringen.

Download het artikel (pdf)


 

nwo

NWO, Verantwoord kijken in plaats van voyeurisme en sentiment, 'Pas op voor clichés in oorlogsbeelden', 7 september 2015

Beeldvorming en persoonlijke foto’s; wat is waar, wat geloof je en wat is voyeurisme?

Lees het verhaal op nwo.nl


 

assmann

Margreet Fogteloo, ‘Ooggetuigen sterven uit. Herinneringswetenschapper Aleida Assmann’, De Groene Amsterdammer, 25 september 2014

De eerste generatie oorlogsgetroffenen wordt steeds kleiner. Aleida Assmann beschrijft de transitie van persoonlijke naar culturele herinnering.

Lees het verhaal op knaw.nl


Verhalendatabases


 

Het Joods Monument is de digitale gedenkplaats voor de meer dan 104.000 personen die in Nederland als Joden werden vervolgd en de Holocaust niet overleefden.

Bezoek het Joods Monument


In de online tentoonstelling De vergeten genocide, het lot van de Sinti en Roma wordt het verhaal verteld over de vervolging van Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de hand van zes kinderverhalen. 

Bezoek de tentoonstelling


Sprekende Beelden: getuigenverhalen bij oorlogsmonumenten uit de Database Oorlogsmonumenten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bekijk de getuigenverhalen


Jong in Oorlog: zes ooggetuigen vertellen over hun kindertijd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk de verhalen 


Op de website van de Oorlogsgravenstichting kunt u levensverhalen van oorlogsslachtoffers lezen.

Bezoek de website 


Op de website Getuigenverhalen.nl worden verhalen en persoonlijke getuigenissen levend gehouden.

Bezoek de website


Persoonlijke verhalen over vrijheid uit Het Vrijheidsboek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees de interviews


De website Uit de eerste hand toont persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Lees de verhalen


Verhalenprojecten


 

‘Tijdens Open Joodse Huizen komt de geschiedenis tot leven. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek.’   

Bezoek de website


In de verschillende voorstellingen van Theater na de Dam wordt verdieping aangebracht bij de nationale herdenking op 4 mei. De NOS doet in 2016 verslag van het maken van een voorstelling in Utrecht.

Bekijk het verslag


In het project Ereveld vol leven worden oorlogsslachtoffers gesymboliseerd door op de Erebegraafplaats Loenen achter graven mensen te plaatsen. Zo komt het ereveld tot leven.

Bezoek de website


In de inspirerende Vrijheidscolleges wordt gesproken over de fundamenten van de democratie, aan de hand van de ‘Four Freedoms van Roosevelt’ 

Bekijk de colleges


Verhalen over vrijheid worden op 5 mei gedeeld tijdens de Vrijheidsmaaltijden in Amsterdam en op vele andere plaatsen.

Lees de verhalen


Bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden kunnen scholen een gastles aanvragen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van meer recente conflicten en vredesoperaties.

Bezoek de website